^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ


กต.ตร.สน.และคณะที่ปรึกษาฯ

ลำดับ
รูปภาพ
ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน
1

ชื่อ นายกำพล กุลวรานนท์
ตำแหน่ง ประธาน
โทรศัพท์ 081-8365227,02-8787980
ที่อยู่ 369/1 อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10170
ที่ทำงาน บริษัท เพชรเกษม 34 จำกัด(ปั้มน้ำมัน)

2

ชื่อ นางอรพิน พฤทธิรัตนกุล
ตำแหน่ง รองประธาน
โทรศัพท์ 081-4008952,02-8695600
ที่อยู่ 40/8 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ที่ทำงาน บริษัท กิตติเจริญชัยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
3

ชื่อ ดร.วิบูลย์ สินประสงค์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8686706,02-4570060
ที่ทำงาน บริษัท สมเสรี จำกัด
ที่อยู่ 209/121 ปากคลอง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

4
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฐ์ เสียงเสนาะ
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่อยู่ -
ที่ทำงาน ผอ.โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
5
ชื่อ นายทวี สุนทรวัฒน์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8238770,02-4672923
ที่อยู่ 53/10 หมู่ที่9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ที่ทำงาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รร.วัดนวลนรดิศ
6

ชื่อ นางลัดดา สุขปาน
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8599929
ที่อยู่ 990/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
สถานที่ทำงาน รอง ผอ.วิทยาลัยพณิชการธนบุรี

7
ชื่อ นายสมเกีรยติ จักรเดชชัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 089-7794966
ที่อยู่ 724/11 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100
Fax : 02-4573996
8
ชื่อ นายนำชัย ปองเสงียม
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8891974
ที่อยู่ 823 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ที่ทำงาน ผู้จัดการ หจก.นำชัยก่อสร้าง
9
ชื่อ นายประสงค์ อัศวมงคลชัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-6844675
ที่อยู่ /19 แขวงบางคอเหนือ เขตบางแค กทม.10160
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโปโต้ จำกัด
10

ชื่อ นายพิชัย วราฤทธิชัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-3758139
ที่อยู่ 55/39 หมู่ 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ

11
ชื่อ นายเอกสุรีย์ ตั้งเวนิชเจริญสุข
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 089-6732869
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอมรเครื่องเย็น จำกัด
โทรศัพท์ : 02-4581888
12
ชื่อ พ.ต.อ.ศักดา ดามาพงศ์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 02- 4131114
ที่ทำงาน สน.ภาษีเจริญ
Fax : 02-4130681,02-4131660
13
ชื่อ นายโสภณ เสรีรักษ์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่ทำงาน ผู้ช่วย ผอ. เขตภาษีเจริญ
13
ชื่อ พ.ต.ท. ปรีชา เพ็งเภา
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-7351720
ที่ทำงาน รองผกก.ปป.สน.ภาษีเจริญ
14
ชื่อ พ.ต.ท.กฤษณิทธิพล รักชาติเจริญ
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081 - 4411855
ที่ทำงาน พงส.(สบ.3)สน.ภาษีเจริญ
15
ชื่อ พ.ต.ท.ยิ่งยศ ฉลาดปรุ
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่ทำงาน รองผกก.จร.สน.ภาษีเจริญ
16
ชื่อ พ.ต.ท.คงศักดิ์ ปานน้อย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 02-4130681
ที่ทำงาน รองผกก.สส.สน.ภาษีเจริญ
17
ชื่อ ด.ต. บุญชัน แก้วใส
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081 - 4411855
ที่อยู่ 24/305 ซ.เพชรเกษม47/1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ที่ทำงาน ผบ.หมู่ (จร) สน.ภาษีเจริญ
18

ชื่อ พ.ต.ท. เกรียงไกร จักรวิชย์ธำรง
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่ทำงาน สว.ธร.สน.ภาษีเจริญ

19

ชื่อ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ หมอกยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 082-1749634
ที่อยู่ 760 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ที่ทำงาน รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ

20
ชื่อ ด.ต. อนิรุท ศรีทะโร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-2477602
ที่อยู่ 24/316 ซ.เพชรเกษม 47/1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ที่ทำงาน ผบ.หมู่ ป.สน.ภาษีเจริญ
21
ชื่อ คุณ สมชาย ถาวรยิ่งรัตน์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8599929
ที่อยู่ 488 ซอยเพชรเกษม 50/4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จักรกลบางหว้ายนต์ จำกัด
22
ชื่อ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 02-4570068ต่อ164
ที่อยู่ 58 ถ.บรรทัดทอง ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กทม.
ที่ทำงาน ผู้่ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
23
ชื่อ คุณ นพดล บัวทองศรี
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8096775 , 024570068-164
ที่อยู่ 209/140 ซอยเพชรเกษม 21 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.
ที่ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทสากล
แอนแทนน่า
24
ชื่อ คุณ ลือชา จารุเลิศประดิษฐ์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8034842 , 02-4672028
ที่อยู่ 17/11 หมู่11ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน เจ้าของโรงงานลูกชิ้นปลาลือชา
25
ชื่อ คุณ ชัยวัฒน์ ทองเจริญชัย
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8238770
ที่อยู่ 206/102หมู่ที1 ซ.เพชรเกษม 34 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน บริษัททองเจริญชัยโลหะกิจ จำกัด
26
ชื่อ คุณ สมเกีรยติ ปิติทศพร
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-6171178
ที่อยู่ 246 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน เจ้าของร้านอาหารขาหมูบางหว้า
27
ชื่อ คุณ เทพภวัน เทียนเจริญ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-6347465
ที่อยู่ 10/2 ซอยเพชรเกษม 60 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนเทพเพ็ญวานิสย์ การพิมพ์
28
ชื่อ คุณ ศุภกร พะวันนา
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-9008451
ที่อยู่ 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพญาไท 3
29
ชื่อ คุณ เปรมใจ เอี่ยมขอพึ่ง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่อยู่ 247 ซ.ทุ่งมังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ที่ทำงาน -