^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

        พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช ผกก.สน.ภาษีเจริญ คุณกำพล กุลวรานนท์ ประธาน กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ ได้ประชุมร่วมกับ กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน เพื่อแนะนำผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รับทราบและดำเนินนโยบายให้สอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่  สน.ภาษีเจริญ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สน.ภาษีเจริญ