^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารบริเวณที่ทำการ สน.ภาษีเจริญ
ตามโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่