ประกาศเมื่อวันที่ 15 ก.ย.59

        1. รับสมัครเจ้าหน้าที่ล่ามประจำ สน.ภาษีเจริญ 2 ตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60
        2. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำ สน.ภาษีเจริญ 3 ตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60
        3. รับสมัครเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลประจำ สน.ภาษีเจริญ 3 ตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60
        4. รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำ สน.ภาษีเจริญ 2 ตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60

สมัครที่ สน.ภาษีเจริญ 19 - 23 ก.ย.59 วันเวลาราชการ