^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

สถานที่ตั้ง
สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ
48 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


แผนที่ในเขตความรับผิดชอบของ สน.ภาษีเจริญ
( คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ )ประวัติโดยย่อ ของ สน.ภาษีเจริญ

     สน.ภาษีเจริญ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2454 เดิมชื่อ สน.อ่างแก้ว ตั้งอยู่คลองภาษีเจริญ ใกล้กับวัดอ่างแก้ว ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
     ปี พ.ศ.2480 ได้ย้ายตัว สน.อ่างแก้ว มาตั้งอยู่ใกล้วัดรางบัว แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น สน.ภาษีเจริญ
     ปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายตัว สน.ภาษีเจริญ จาที่เดิม(ข้างวัดรางบัว) มาสร้างใหม่ในซอยทิพย์นิยม 2 ( ซอยเพชรเกษม 54 ) หมู่ที่ 9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยคุณหญิงทิพย์ นิยมเหตุ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 1 งาน
ลักษณะพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ประกอบด้วย ย่านบ้านพักอาศัย ย่านชุมชนแออัดและชุมชนลักษณะบ้านที่เป็นพื้นที่สวน ตลอดจนอุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวนมาก มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 9.45 ตารางกิโลเมตร มีผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ จำนวน 16 คน ดังต่อไปนี้

1 พ.ต.ท.สำรอง ปิยะบุตร พ.ศ. 2513 – 2514
2 พ.ต.ท.วิน เพ็ชรกาฬ พ.ศ. 2514 – 2516
3 พ.ต.ท.โกศล ศุภวงศ์ พ.ศ. 2516 – 2518
4 พ.ต.ท.เชาวน์ ประสพสันต์ พ.ศ. 2518 – 2519
5 พ.ต.ท.ไพฑูรย์ สุคนธมาน พ.ศ. 2519 – 2520
6 พ.ต.ท.ไวโรจน์ มโนรัตน์ พ.ศ. 2520 – 2521
7 พ.ต.ท.ปราการ ปูชะพันธ์ พ.ศ. 2521 – 2523
8 พ.ต.ท.เมธิน สุวรรณผล พ.ศ. 2523– 2524
9 พ.ต.ท.โรมรัน เนียมพลอย พ.ศ. 2524 – 2527
10 พ.ต.ท.อรรณพ กรีเงิน พ.ศ. 2527 – 2530
11 พ.ต.ท.สมชัย แสงสีทอง พ.ศ. 2530 – 2531
12 พ.ต.ท.ทวิบูลย์ ภักดีมงคล พ.ศ. 2531 – 2532
13 พ.ต.ท.ประยุทธ รักประทุม พ.ศ. 2532 – 2533
14 พ.ต.ท.มนูญ วงศาโรจน์ พ.ศ. 2533 – 2534
15 พ.ต.ท.มานิตย์ จันทร์จำเริญ พ.ศ. 2534 – 2535
16 พ.ต.ท.ดนัย วรรณไพโรจน์ พ.ศ. 2535 – 2536

     และ ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้มรพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 ยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 1 – 19 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2537 เป็นต้นไป เป็นเหตุให้หัวหน้าสถานีตำรวจ ตำแหน่งเดิมคือ สารวัตรใหญ่ เปลี่ยนเป็น ผู้กำกับการ ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดังนี้

1 พ.ต.อ.สมศักดิ์ จันทรา พ.ศ.2537 – 2538
2 พ.ต.อ.สินสมุทร จันลอย พ.ศ.2538 – 2540
3 พ.ต.อ.ไวพจน์ โชติธาดา พ.ศ.2540 – 2541
4 พ.ต.อ.ประยุทธ รักประทุม พ.ศ.2541 – 2543
5 พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ พ.ศ.2543 – 2546
6 พ.ต.อ.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ พ.ศ.2546 – 2546
7 พ.ต.อ.ชาญ วิมลศรี พ.ศ.2546 – 2548
8 พ.ต.อ.วัฒนา ยี่จีน พ.ศ.2548 – 2550
9 พ.ต.อ.ไกรเลิศ บัวแก้ว พ.ศ.2550 – 2551
10 พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ พ.ศ.2551 – 2555
10 พ.ต.อ.ศักดา ดามาพงศ์ พ.ศ.2555 – 2556
11 พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

การติดต่อกับ สน.ภาษีเจริญ

โทรศัทพ์ 0-2413-1114 - 6
โทรสาร 02-4131660 , 02 - 4130681
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทางรถโดยสารประจำทาง
ขาเข้าเมือง 80 , 80ก , 81 , 84 , 84ก , 91ก ,146 , 147 , 165 , 169
ปอ.80 , ปอ.84 , ปอ.84ก , ปอ.509 , ปอ.84 , ปอ.171, ปอพ.5 , ปอพ 10 , ปอพ.12
ขาออกนอกเมือง 80 , 80ก , 81 , 84 , 84ก , 91ก ,146 , 147 , 165 , 169
ปอ.80 , ปอ.84 , ปอ.84ก , ปอ.509 , ปอ.84 , ปอ.171, ปอพ.5 , ปอพ 10 , ปอพ.12