ผกก.สน.ภาษีเจริญ ประชุมรับมอบนโยบายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีมารับตำแหน่งใหม่

พ.ต.อ.ชัยพันธ์ุ เพ็ชรสดศิลป์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ
ประชุมรับมอบนโยบายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธ.ค.64 ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ