ติดต่อ สน.

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ

48 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2413-1114 – 6
โทรสาร 02-4131660 , 02 – 4130681
E-mail  phasicharoen@royalthaipolice.go.th


ทางรถโดยสารประจำทาง

ขาเข้าเมือง 80 , 80ก , 81 , 84 , 84ก , 91ก ,146 , 147 , 165 , 169
ปอ.80 , ปอ.84 , ปอ.84ก , ปอ.509 , ปอ.84 , ปอ.171, ปอพ.5 , ปอพ 10 , ปอพ.12

ขาออกนอกเมือง 80 , 80ก , 81 , 84 , 84ก , 91ก ,146 , 147 , 165 , 169
ปอ.80 , ปอ.84 , ปอ.84ก , ปอ.509 , ปอ.84 , ปอ.171, ปอพ.5 , ปอพ 10 , ปอพ.12