^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

        พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช ผกก.สน.ภาษีเจริญ ได้เชิญ คุณสมเกียรติ จักเดชไชย กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ คุณสมเกียรติ ปิติทศพร ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ คุณลือชา จารุเลิศประดิษฐ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นตัวแทน กต.ตร.และที่ปรึกษา มาพูดคุย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ภาษีเจริญ ณ ห้องประชุม ม. สยาม