^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

          สน.ภาษีเจริญ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น.๙ มาเป็นประธานและกล่าวในโอวาท ในพิธีเปิดโครงการ “ให้ความรู้ด้านกฎหมายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจและศาลอาญาธนบุรี” โดยได้รับความอนุเคราะห์ศาลอาญาธนบุรี มอบหมายให้ นายอุเทน บัวอ่อน เลขานุการศาลอาญา มาเป็นวิทยากร ณ ม.สยาม ซึ่งได้รับความสนใจจาก คุณกำพล กุลวรานนท์ ประธาน กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ คุณสมเกียรติ จักเดชไชย กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ คุณสมเกียรติ ปิติทศพร และคุณลือชา จารุเลิศประดิษฐ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ และอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมฟังบรรยายอบรมให้ความรู้พร้อมกับ ข้าราชการตำรวจ สน.ภาษีเจริญ ในข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและผู้ช่วยของเจ้าพนักงาน โดยได้รับความเห็นชอบจาก  พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช ผกก.สน.ภาษีเจริญ ซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ ประชาชนจะได้รับจากการ พิทักษ์ และ ให้บริการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยรอยยิ้ม ซึ่ง      พ.ต.ท.วรลภย์ สุวรรณเกษการ พงส.ผนพ.(หน.งานสอบสวน) เป็นผู้เขียนโครงการในครั้งนี้