^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ


     พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช ผกก.สน.ภาษีเจริญ มีนโยบายในการพัฒนาสถานีปรับภูมิทัศฯ์สภาพแวดล้อม และความสะอาด การให้บริการประชาชนโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภาษีเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ทั้งนี้สำนักงานเขตภาษีเจริญได้ส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ มาสนับสนุนและช่วยทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย