^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ


       พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช ผกก.สน.ภาษีเจริญ คุณสมเกียรติ จักเดชไชย กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ คุณสมเกียรติ ปิติทศพร คุณลือชา จารุเลิศประดิษฐ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ พ.ต.ท.โกศล ลายลวด รอง ผกก.ป.สน.ภาษีเจริญ พ.ต.ท.วรลภย์ สุวรรณเกษการ พงส.ผนพ.(หน.งานสอบสวน) พ.ต.ท.คงศักดิ์ ปานน้อย รอง ผกก.สส. สน.ภาษีเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและปราบปราม งานสายสืบ และงานตชส. ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน