^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ


         พ.ต.อ.ศักดา  ดามาพงศ์  ผกก.สน.ภาษีเจริญ  จัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมอบหมายให้ งานชุมชนสัมพันธ์ สน.ภาษีเจริญ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  ซอยเพชรเกษม ๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖ มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ คน