^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

พ.ต.อ.ศักดา ดามาพงศ์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปรีชา เพ็งเภา รอง ผกก.ป.สนภาษีเจริญ เป็นประธานในการทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม ของสน.ภาษีเจริญ และจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 จำนวน 45 คน จากโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมทั้งครู/อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สน.ภาษีเจริญ


พ.ต.ท.ปรีชา เพ็งเภา อบรมให้ความรู้เกียวกับตำรวจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมอบโดยการของทีระลึกในการร่วม นักเรียนเยี่ยมชมการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ของสถานีตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้ความรู้กิจกรรม และร่วมถ่ายภาพกับข้าราชการตำรวจ อาจารย์ นักเรียน เป็นที่ระลึก