^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

miracle eye

บช.น. เปิดโครงการ มิราเคิล อายส์ ติดกล้องทั่วกรุงเทพฯ ลดอาชญากรรม ตั้งเป้าปี 2558 ติดกล้อง 1 ล้านตัว สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในคนกรุง

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการนวัตกรรมศูนย์ควบคุม สั่งการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ หรือ "มิราเคิล อายส์" หรือก็คือติดกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเพื่อลดอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดย พล.ต.ต.อดุลย์ กล่าวถึงที่มาโครงการว่า เนื่องด้วยสถานการณ์อาชญากรรมในกรุงเทพฯ เกิดขึ้นมาก จากสถิติคดีใน พ.ศ. 2554 มีคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเกิดถึง 372 ราย จับได้ 262 ราย คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดขึ้น 8,968 ราย จับได้ 3,662 ราย และใน พ.ศ. 2555 ก็ยังมีสถิติใกล้เคียงกัน โดยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผลให้ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนลดลง จึงเกิดโครงการใช้เทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ ซีซีทีวี เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั่วกรุงเทพฯ สำหรับวิธีดำเนินการโครงการมิราเคิล อายส์ ประกอบด้วย 1. จัดระบบศูนย์กลางการควบคุมสั่งการซีซีทีวี "ระดับ บช.น." ขึ้นที่ บก.02 กองบังคับการตำรวจจราจร บช.น. 1 แห่ง 2. จัดระบบศูนย์ควบคุมสั่งการซีซีทีวี "ระดับ สน." ทั้ง 88 แห่ง 3. จัดระบบเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางควบคุมสั่งการ และกล้องทีวีวงจรปิด โดยประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการและจัดการระบบ 4. จัดระบบซีซีทีวี เชื่อมโยงกับระดับ บช.น. และระดับ สน. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วน ก.ซีซีทีวีส่วนราชการ ที่ติดตามสถานที่ราชการสำคัญ เช่น ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา และบ้านพักบุคคลสำคัญ รวมถึงบริเวณทางแยกต่าง ๆ และส่วน ข. ที่เชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนติดตั้งหน้าบ้านของตนเอง บ้านละ 1 จุด หรือมากกว่านั้น สำหรับระยะเวลาดำเนินการ โครงการ 3 ปี แบ่งเป็น 5 ระยะ จะติดตั้งซีซีทีวี 1 ล้านตัว ทั่วกรุงเทพฯ โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้ ระยะที่ 1 จัดระบบติดตั้งซีซีทีวีภาคประชาชน จำนวน 1,000-2,000 กล้อง เพื่อเริ่มจัดทำการทดลองระบบ เดินหน้าเดือนตุลาคมนี้ ระยะที่ 2 จัดระบบติดตั้งซีซีทีวีภาคประชาชน จำนวน 100,000 กล้อง เริ่มเดือนธันวาคมนี้เช่นกัน ระยะที่ 3 จัดระบบติดตั้งซีซีทีวีภาคประชาชน จำนวน 200,000 กล้อง และเริ่มวางระบบนำซีซีทีวีติดตั้งตามทางร่วมทางแยกเพื่อควบคุมการจราจร ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ระยะที่ 4 จัดระบบติดตั้งซีซีทีวีภาคประชาชน จำนวน 200,000 กล้อง และเริ่มวางระบบนำซีซีทีวี ติดตั้งตามทางร่วมทางแยกเพื่อจับกุมการจราจร ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ระยะที่ 5 จัดระบบติดซีซีทีวีประชาชน จำนวน 500,000 กล้อง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พล.ต.ต.อดุลย์ ระบุด้วยว่า โครงการมิราเคิล อายส์ จะดำเนินไปได้ต้องใช้เวลาและต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการติดกล้องซีซีทีวี ทั้งนี้ ประชาชนอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย 100-200 บาทต่อเดือน แต่ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่าเปรียบเสมือนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเฝ้าบ้านให้เลยทีเดียว ซึ่งเมื่อกรุงเทพฯ ติดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วจะคล้ายกับมหานครลอนดอนของประเทศอังกฤษ ที่เมื่อเกิดเหตุตำรวจจะวิ่งเข้าหากล้องซีซีทีวี เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ และเป็นการร่นระยะเวลาให้การสืบสวนได้เร็วยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก