^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ภาษีเจริญ โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการกำลัง ออกปฎิบัติหน้าที่ในการตรวจตราบ้านเรือน ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ และเพิ่มความเข็มงวดกับบ้านที่แจ้งว่าได้ออกต่างจังหวัดในโครงการฝากบ้านไว้ กับตำรวจ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาความปลอดภัย